ŁADUJĘ

Wpisz aby wyszukać

Produkty bankowe, które warto poznać osobiście!

Felietony News

Produkty bankowe, które warto poznać osobiście!

Udostępnij
Budowanie oszczędności

Bank, jako instytucja finansowa, zwykle utożsamiana jest z udzielaniem kredytów oraz prowadzeniem rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych. Tymczasem okazuje się, że Banki posiadają w swojej ofercie również inne produkty finansowe, z których mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Analizując aktualne oferty najpopularniejszych Banków w Polsce wyodrębniliśmy kilka ciekawych propozycji, z których konsumenci korzystają najczęściej.

Kredyty – definicja i rodzaje 

Kredyty bankowe wciąż cieszą się ogromną popularnością. Zdaniem ekspertów to najbardziej pożądane produkty bankowe, po które sięgają konsumenci.  To właśnie dzięki nim konsumenci mogą finansować swoje bieżące potrzeby i cele, których kosztów nie są w stanie pokryć bieżące przychody. Czy jednak wiedza jaką przeciętny wnioskodawca kredytowy posiada na temat zaciąganych zobowiązań jest wystarczająca, aby decyzja o nich była w pełni świadoma? Kredyty w produktach bankowych

Co o kredytach bankowych mówi definicja?

Kredyt – rodzaj zobowiązania finansowego, którego podstawą jest pisemnie zawarta umowa kredytowa pomiędzy Bankiem, zwanym kredytodawcą lub kapitałodawcą a osobą fizyczną lub prawną, zwaną kredytobiorcą bądź kapitałobiorcą. Umowa kredytowa sporządzana jest w myśl obowiązujących przepisów Prawa Bankowego i zawiera w sobie szereg wiążących dla obydwu stron informacji:

Dane kredytobiorcy i kredytodawcy;

Przeznaczenie kredytu;

Wysokość kredytu i waluta w jakiej zostaje udzielony;

Wysokość prowizji i należnych odsetek;

Zasady zaciągnięcia oraz stopa oprocentowania;

Sposób zabezpieczenia;

Zasady odstąpienia od umowy lub zmiany w jej zapisie;

Regulacje na temat ewentualnej kontroli wydatkowania kredytu;

Następstwa nierzetelnej spłaty kredytu;

Sposób w jaki kredytobiorca otrzyma należne w ramach Zaciąganego kredyu środki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieją różne rodzaje kredytów, które dzielą się na kredyty dla osób fizycznych oraz kredyty dla podmiotów gospodarczych. W obydwu przypadkach wszystkie rodzaje kredytów przeznaczane są na inny cel, który reguluje stosowny zapis prawny lub umowny. Poniższa tabela najlepiej zobrazuje typy kredytów dostępne w ofercie Banków.

KREDYTY

DLA OSÓB FIZYCZNYCH

DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

– konsolidacyjny

– budowlany

– konsumencki

– hipoteczny

– odnawialny

– gotówkowy

– bezgotówkowy

– refinansowy

– na inwestycje wskazane

– inwestycyjny

– obrotowy

– krótkoterminowy na rachunek bankowy

Konta bankowe

Kolejnym produktem finansowym, który cieszy się równie dużą popularnością wśród konsumentów są konta bankowe. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku wyszczególnia kilka rodzajów rachunków, które banki mogą prowadzić dla swoich klientów. Wśród nich znajdują się:

 • Rachunki rozliczeniowe
 • Rachunki lokat terminowych
 • Rachunki powiernicze

Rachunki oszczędnościowe 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że większość Banków w swoich wewnętrznych regulaminach stosuje często inne nazewnictwo dla poszczególnych typów kont. Nie jest to niezgodne z przepisami wspomnianej wyżej Ustawy, o ile zasady prowadzenia rachunków mieszczą się w jej zapisach. Jeśli mowa o nomenklaturze bankowej dotyczącej kont, w ofercie największych instytucji znajdują się:

 • Konta osobiste

 • Konta firmowe

 • Konta oszczędnościowe

 • Konta walutowe

 • Konta młodzieżowe lub studenckie.

Lokaty

Trzecie miejsce, jeśli chodzi o istotne dla konsumenta produkty bankowe zajmują lokaty. Analizując definicję można zauważyć, że jest ona niczym innym, jak odwrotnością kredytu bowiem w tym wypadku to klient zawierając stosowną umowę z instytucją bankową lokuje na koncie swój wolny kapitał. Przez cały okres trwania umowy Bank może dowolnie dysponować środkami za co Klient otrzymuje zysk w postaci naliczonych odsetek.

Lokata zawsze zawierana jest na określony czas, dlatego należy pamiętać, że jej przedterminowe rozwiązanie może być czynnikiem decydującym o utracie należnego oprocentowania. Zwykle jest to regulowane stosownym zapisem w zawartej umowie.

Oczywiście również lokaty można podzielić na kilka rodzajów, które charakteryzują się pewnymi cechami. W ofertach Banków klienci znajdą na przykład lokaty terminowe, rentierskie, dzienne, nocne, progresywne, dynamiczne, elektroniczne czy jednodniowe. Decydując się na ulokowanie wolnego kapitału w lokacie warto przemyśleć, która z nich najlepiej odpowie na nasze potrzeby.

Karty płatnicze

Płatności gotówkowe z roku na rok stają się coraz mniej popularne. Dziś prawie każdy posiada własną kartę płatniczą, którą może wygodnie płacić za zakupy zarówno w sklepach stacjonarnych, jak również w sieci. Wśród klientów największym zainteresowaniem cieszą się karty debetowe wydawane przez bank do konta rozliczeniowo-oszczędnościowego. Jednak w obrębie tego produktu finansowego także istnieje podział kart płatniczych ze względu na zasady użytkowania czy inne charakterystyczne cechy. W związku z tym w ofercie Banków znaleźć można:

 • karty debetowe;
 • karty kredytowe;
 • karty bankomatowe;
 • karty charge;
 • karty przedpłacone.

Sposób użytkowania poszczególnych typów kart płatniczych regulowany jest przez zapisy prawne a także wewnętrzne regulaminy instytucji finansowych.

Duża konkurencyjność wśród Banków sprawiła, że każda z instytucji walczy o klientów oferując im coraz atrakcyjniejsze warunki współpracy a także nieograniczony wachlarz dodatkowych produktów, dzięki którym można oszczędzać, lepiej gospodarować swoimi finansami i osiągać liczne profity wynikające z długotrwałej współpracy. Indywidualne Konta Emerytalne chroniące wpłacone środki przed wysokim podatkiem kapitałowym, ubezpieczenia, subkonta oszczędnościowe czy planowanie wydatków z trenerem finansowym to tylko część propozycji, które znajdujemy w ofercie największych instytucji działających w Polsce.

Szukając najlepszego Banku dla siebie warto dokładnie przeanalizować atrakcyjność oferty pod względem swoich indywidualnych wymagań. Współczesna bankowość nieustannie się rozwija i wciąż wdraża kolejne innowacje. Dawniej, gdy podstawowe produkty bankowe dopiero rozpoczynały wyboistą drogę do klientów, każda znana ówcześnie instytucja mogła pozwolić sobie na wysokie prowizje od transakcji, wyłącznie osobistą formę kontaktu w najbliższej placówce lub z konsultantem czy uogólnianie oferty. Dziś najszerszą, a zarazem najcenniejszą grupę odbiorców dla konkurencyjnych placówek bankowych, stanowi tak zwane pokolenie Millenialsów. To właśnie w oparciu o ich potrzeby w dużej mierze ulepszane są produkty bankowe, a ci którzy nie wpisują się w tę specyficzną niszę tylko dodatkowo na tym korzystają. 

Produkty bankowe są dla Ciebie i dedykowanie Ci spersonalizowanej oferty to Twoje prawo a nie nagroda za podpisanie umowy. Wyższe oprocentowanie kolejnej lokaty, pomoc trenera finansowego, kontakt live chat z konsultantem banku lub doradcą finansowym czy też najbardziej znane rabaty na prowizje za wzięcie kolejnego kredytu to absolutne minimum jakie bez wątpienia każdy klient banku zauważyć może w zmianach, które na przestrzeni ostatnich lat doprowadziły do globalnej rewolucji bankowości.

Tagi