ŁADUJĘ

Wpisz aby wyszukać

Metody oceny wiarygodności finansowej kredytobiorcy w procesie analizy zdolności kredytowej

Felietony News

Metody oceny wiarygodności finansowej kredytobiorcy w procesie analizy zdolności kredytowej

Udostępnij

Ocena zdolności kredytowejKonsumenci wnioskujący o kredyt bankowy poddawani są szczegółowej weryfikacji wiarygodności finansowej. Analiza zdolności kredytowej której celem jest ocena możliwości spłaty zaciągniętego zadłużenia przez kredytobiorcę. Metody oceny są zróżnicowane a poszczególne etapy z uwagi na potencjalne ryzyko ponoszone przez bank, mniej lub bardziej rygorystycznie. Decydując się na zaciągnięcie zobowiązania finansowego względem Banku warto dowiedzieć się jakie są metody oceny zdolności kredytowej i od czego finalnie zależna jest pozytywna decyzja w sprawie udzielenia kredytu.

ETAPY ANALIZY FINANSOWEJ WNIOSKODAWCY KREDYTOWEGO

Banki działające w Polsce stosują zwykle jednocześnie dwie metody analizy zdolności kredytowej wnioskodawcy ubiegającego się o kredyt. Pierwsza to tzw. ocena formalnoprawna. W tym celu Bank gromadzi wszystkie niezbędne informacje i dokumenty o wnioskodawcy. Ma to na celu zweryfikowanie czy zawarcie umowy kredytowej z wnioskodawcą jest możliwe z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawnych. W tym celu wnioskodawca zobligowany jest do przedłożenia następujących dokumentów:

 • Dokumentu tożsamości potwierdzającego prawdziwość podanych danych osobowych
 • Zaświadczenia o uzyskiwaniu regularnych dochodów
 • Wniosku o udzielenie kredytu
 • Umowy przedwstępnej, która zwykle sporządzana jest w placówce Banku.

Kolejnym etapem oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy jest tzw. analiza merytoryczna. Na podstawie przedłożonych dokumentów analityk finansowy ocenia potencjalną możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania w terminie obowiązywania zawartej umowy. Na ten etap składa się kilka czynników, do których zaliczają się między innymi:

 • Wiek i wykształcenie wnioskodawcy;
 • Stan cywilny;
 • Inne zobowiązania względem instytucji bankowych i pozabankowych;
 • Raport z Biura Informacji Kredytowej;
 • Sytuacja zawodowa;
 • Sytuacja mieszkaniowa;
 • Dotychczasowy przebieg współpracy z wnioskodawcą (o ile jest klientem banku, w którym wnioskuje o kredyt).

Weryfikacja informacji zawartych we wniosku kredytowym

W przeciwieństwie do prywatnych firm pożyczkowych Banki mogą weryfikować wiarygodność Klienta w Biurach Informacji Kredytowej. Dane zawarte w wygenerowanym raporcie dokładnie obrazują kredytową przeszłość wnioskodawcy, ponieważ zawierają zapisy o przeszłych i aktualnych zobowiązań finansowych, sposobie ich regulowania, prowadzonych czynnościach windykacyjnych oraz egzekucyjnych. Im gorsza więc historia kredytowa wnioskodawcy, tym mniejsze szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku po przeprowadzonej analizie.

Warto również pamiętać, że Banki mogą weryfikować miejsce zatrudnienia oraz wysokość uzyskiwanych dochodów poprzez kontakt z pracodawcą.

Czynniki wpływające na ocenę zdolności kredytowej

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego mogą decydować tak naprawdę pozornie nic nie znaczące niuanse. Analitycy finansowi często biorą pod uwagę takie informacje jak:

 • Ilość osób mieszkających w gospodarstwie domowym oraz ich dochody – im większe są dochody rodziny, tym potencjalnie mniejsze zobowiązania względem kosztów utrzymania gospodarstwa domowego posiada kredytobiorca;
 • Wykształcenie oraz wiek – z reguły bywa tak, że wnioskodawcy w młodym wieku, bez wykształcenia chociażby średniego są postrzegani jako mniej wiarygodni w procesie analizy zdolności kredytowej. Wprawdzie nie musi to warunkować odmowy udzielenia kredytu, ale warunki na jakich zostanie on przyznany mogą być dla kredytobiorcy mniej atrakcyjne.
 • Przebieg spłaty dotychczasowych zobowiązań – zaległości w regulowaniu zobowiązań, prowadzone czynności windykacyjne czy komornicze a także duża liczba zapytań mogą mieć wpływ na negatywną ocenę zdolności kredytowej nawet jeśli od spłaty wszystkich zobowiązań minęło kilka miesięcy lub lat.
 • Ilość obecnych zobowiązań – posiadanie limitu na karcie kredytowej, aktualnie spłacany kredyt ratalny czy nawet spłata niewielkiego kredytu gotówkowego są raportowane w Biurze Informacji Kredytowej, dlatego im mniej aktualnych zobowiązań, tym większa szansa na kredyt.
 • Dotychczasowy przebieg współpracy wnioskodawcy z Bankiem – jeżeli wnioskodawca posiada w Banku, w którym ubiega się o kredyt konto, na, które przelewane są środki z wynagrodzenia a dodatkowo nie narusza zapisów zawartych umów to proces weryfikacji jego zdolności kredytowej może być znacznie uproszczony. Analitycy biorą tu bowiem pod uwagę tzw. wewnętrzny sccoring.

W jaki sposób poprawić swoją zdolność kredytową przed ubieganiem się o kredyt?

Wiedząc już jakie czynniki mają istotny wpływ na przebieg oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy można w łatwy sposób poprawić swoją wiarygodność zwiększając szansę nie tylko na uzyskanie samego kredytu, ale również atrakcyjniejszych warunków spłaty.

Nie wszyscy wiedzą, że Biura Informacji Kredytowej, które sprawdzane są przez bank udostępniają uzyskanie raportu o własnej historii kredytowej. W tym celu wystarczy zarejestrować się na odpowiednich stronach, do których linki znajdują się na końcu artykułu i zweryfikować swoją tożsamość. Na podstawie raportu wyraźnie widać jakie czynniki należy uwzględnić w procesie poprawy swojej wiarygodności kredytowej. Analitycy finansowi radzą, aby wnioskodawcy chcący uzyskać kredyt na dogodnych warunkach:

 • spłacili bieżące zobowiązania finansowe,
 • uregulowali kwestię ewentualnych, negatywnych wpisów (głównie w KRD, skąd zapis o nierzetelnej spłacie zobowiązań powinien być usunięty po zadłużenia),
 • zlikwidowali karty kredytowe, o ile nie są one regularnie używane i szczególnie potrzebne.

Na poprawę zdolności finansowej mogą wpłynąć również takie czynniki jak:

 • uzyskanie umowy o pracę na czas nieokreślony,
 • posiadanie własnej nieruchomości lub wartościowych ruchomości, które mogą stanowić zabezpieczenie kredytu,
 • wstąpienie w związek małżeński,
 • czy podniesienie kwalifikacji zawodowych.

W niektórych sytuacjach Banki dopuszczają możliwość udzielenia kredytu pomimo negatywnej oceny zdolności kredytowej. W takich wypadkach konieczne jest przedstawienie udokumentowanej argumentacji o potencjalnej poprawie sytuacji finansowej na przestrzeni najbliższych tygodni, wskazanie zabezpieczenia kredytowego w postaci ruchomości lub nieruchomości lub wskazanie osób, których dochody i sytuacja finansowa pozwalają na ustanowienie ich żyrantami.

Wykaz linków, pod którymi można sprawdzić swoją historię kredytową:

 1. https://www.bik.pl/ (Biuro Informacji Kredytowej)
 2. https://www.infomonitor.pl/ (BIG InfoMonitor)
 3. http://krd.pl/ (Krajowy Rejestr Dłużników)
 4. http://zbp.pl/ (Związek Banków Polskich)
 5. https://erif.pl/ (Biuro Informacji Gospodarczej Erif)
Tagi